Jestem pionierką

Jestem pionierką polskiego poradnictwa laktacyjnego. Praktyką tą zafascynowałam się jeszcze w okresie studiów na Akademii Medycznej. Zaczytywałam się w amerykańskich publikacjach opisujących ten nieznany mi sposób pracy z pacjentem. Opanowałam tę sztukę ucząc się od wybitnych fachowców. I rozwijam do dziś…

Pierwszy szlif otrzymałam w Poradni Zaburzeń Laktacji IMID w Warszawie pod okiem prof. Krystyny Mikiel-Kostyry w latach 1990-1992. W latach 1992 – 1997, z inspiracji dyrektora dr n. med. Wojciecha Puzyny, wraz z mgr Elżbietą Barthą stworzyłyśmy Poradnię Laktacyjną Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii w Warszawie (dziś Centrum Medyczne Żelazna). W 1996 roku miałam okazję uczyć się od samej Chele Marmet z Kalifornii i zdać międzynarodowy egzamin. Zostałam Międzynarodowym Dyplomowanym Konsultantem Laktacyjnym (IBCLC). Pomimo, że w Polsce poradnictwo laktacyjne nie jest usługą łatwo dostępną i refundowaną przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a nasi decydenci nie doceniają wagi karmienia naturalnego w należyty sposób, udało się co nieco zaszczepić na grunt polski. Pewne standardy powszechne na świecie zaczęły funkcjonować na naszym rynku medycznym. Od 2003 roku, wraz z grupą położnych i lekarzy, entuzjastów karmienia naturalnego i pionierów polskiej laktacji szkolę lekarzy, położne i pielęgniarki. W 2006 roku powołaliśmy do życia niepubliczną placówkę edukacyjną Centrum Nauki o Laktacji im. Anny Oslislo, której jestem dyrektorem. Prowadzimy kursy medyczne, dokształcające i specjalistyczne w zakresie poradnictwa laktacyjnego oraz medycznej i psychologicznej opieki okołoporodowej. W latach 2007 – 2014 zorganizowaliśmy 84 szkolenia dla 3124 osób oraz 6 zjazdów naukowych dla 1180 uczestników. Dla jednych jest to uzupełnienie wiedzy o laktacji, której prawie w ogóle nie ma w programach studiów i specjalizacji. Dla innych staje się tak jak dla mnie pasją zawodową i uzyskują tytuły Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych (IBCLC) lub polskich Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych (CDL). W ten sposób wiedza się upowszechnia, a profesjonaliści laktacyjni wypełniają lukę w naszym systemie opieki zdrowotnej. Bo wiele problemów laktacyjnych jest złożonych, wymaga diagnostyki, leczenia, wiedzy i dodatkowego czasu, którego nie mają ani lekarze ani pielęgniarki POZ. Doradcy i konsultanci są zrzeszeni w Polskim Towarzystwie Konsultantów i Doradców Laktacyjnych.

CENTRUM NAUKI O LAKTACJI

GABINET

SZKOLENIA

LATKACJA.ORG.PL