Publikacje

 • Nehring-Gugulska M, Warto karmić piersią. Wyd. V poprawione, uzupełnione kolorowymi zdjeciami. Medela Polska. Warszawa 2011 (I wyd. 1996, II wyd. 1998, III wyd. 2001, IV wyd. 2004)
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Oslislo A. Karmienie piersią i żywienie małego dziecka. Pierwsze 2 lata życia dziecka. Przewodnik dla rodziców. Jak dbać o rozwój, pielęgnować i zapobiegać chorobom. Pod red. Prof. Alicji Chybickiej, prof. Anny Dobrzańskiej, prof. Jerzego Szczapy i prof. Jacka Wysockiego. Medyczna Praktyczna, Kraków 2010
 • Nehring-Gugulska M. Poradnia Laktacyjna. Miesięcznik Twoje Dziecko. (stała rubryka)
 • Nehring-Gugulska M. wsp. Portal www.pediatria.mp.pl – Karmienie piersią – artykuły i filmy.
 • Nehring-Gugulska M. wsp. Portal www.kobiety.med.pl/cnol – Wiedza o laktacji.

Publikacje dla lekarzy, położnych, pielęgniarek

Artykuły:

Raporty:

Komentarze:

 • Wpływ wsparcia udzielanego matkom przez doradczynie laktacyjne na częstość karmienia piersią wcześniaków na oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej. The effect of peer counselors on breastfeeding rates in the neonatal intensive care unit. A. Merewood, L.B. Chamberlain, J.T. Cook, B.L. Philipp, K. Malone, H. Bauchner. Archives of Pediatrics Adolescent Medicine, 2006; 160: 681–685. Komentarz: lek. Magdalena Nehring-Gugulska, Med. Prakt. Pediatr. 5/2006, s. 107–109
 • Stosowanie smoczka „uspokajacza” a karmienie piersią – przegląd systematyczny omówienie artykułu: Pacifiers and breastfeeding. A systematic review N.R. O’Connor, K.O. Tanabe, M.S. Siadaty, F.R. Hauck. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine, 2009; 163: 378–382. Komentarz: lek. Magdalena Nehring-Gugulska, Med. Prakt. Pediatr. 5/2009, s. 97–99
 • Czy stosowanie smoczka wpływa na długość karmienia piersią? Omówienie artykułu: A.G. Jenik, N.E. Vain, A.N. Gorestein N.E. Jacobi: Does the recommendation to use a pacifier influence the prevalence of breastfeeding? The Journal of Pediatrics, 2009; 155: 350–354, komentarz: dr med. Magdalena Nehring Gugulska, Med. Prakt. Pediatr. 2/2010, s. 87–89
 • Lawrence M. Gartner, Jane Morton, Ruth A. Lawrence, Audrey J. Naylor, Donna O Hare, Richard J. Schandler i Arthur I. Eidelman. American Academy of Pediatrics. Section on breastfeeding. Breastfeeding and the Use of Human Milk, Pediatrics 2005; 115; 496-506.
 • a.Opracowanie polskie: Medycyna Praktyczna – pediatria. 6/2005: 31-39. Komentarz: Oslislo A, Nehring-Gugulska M.
  b.Medycyna Praktyczna – Położnictwo i Ginekologia. 1/2006:21-28. Komentarz: Oslislo A, Nehring-Gugulska M.

Komentarze, e-letters

Monografie:

 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia. Przewodnik dla wykładowcy 18 sto godzinnego kursu. KUKP 2000
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Karmienie piersią. Skrypt dla studentów medycyny. KUKP 2002
 • Nehring-Gugulska M red. Karmienie piersią. Broszura dla lekarzy różnych specjalności. KUKP 2002
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M (red). Karmienie piersią – podręcznik z ćwiczeniami dla studentów i absolwentów wydziałów lekarskich, Nauki o zdrowiu i żywieniu. KUKP, Warszawa 2006
  Żukowska-Rubik M, Oslislo A, Nehring-Gugulska M red. Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia. Przewodnik dla wykładowcy. KUKP 2009, wydanie II
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja I. KUKP 2005
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja II. KUKP 2006
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Karmienie piersią. Podręcznik dla studentów. KUKP 2006
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja III. KUKP 2007
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja I. CNoL/KUKP 2007, wydanie II
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M red. Problemy w laktacji. Materiały edukacyjne. Sesja II. CNoL/KUKP 2007, wydanie II
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A [red]. Certyfikowany doradca laktacyjny. Podręcznik dla uczestnika kursu: Problemy w laktacji. Warszawa, CNoL 2010.
 • Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.
 • Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Wydanie II poprawione. 2017

Rozdziały w podręcznikach:

 • Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym w praktyce. W: ABC zabiegów w pediatrii. Podręcznik dla studentów medycyny, pielęgniarek i lekarzy pod red. Prof. Jacka Pietrzyka, prof. Hanny Szajewskiej, dr med. Jacka Mrukowicza. Medycyna Praktyczna. Kraków 2010.
 • Nehring-Gugulska M, Sztyber B, Pietkiewicz A. Promocja karmienia piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 31-36
 • Nehring-Gugulska M, Sztyber B, Pietkiewicz A. Korzyści karmienia piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 41 – 45
 • Ślizień-Kuczapska E, Nehring-Gugulska M. Regulacja procesu  wytwarzania pokarmu. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 61-67
 • Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Sztuka karmienia piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 69-76
 • Nehring-Gugulska M. Żołnowska J. Zasady  postępowania  w  czasie  laktacji. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 77-81
 • Nehring-Gugulska M. Monitorowanie przebiegu karmienia. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 85-88
 • Nehring-Gugulska M. Osuch. K. Odciąganie i przechowywanie mleka kobiecego. Wybór metody dokarmiania. W:Karmienie piersią w teorii i praktyce. Medycyna praktyczna 2012, str. 91 – 97.
 • Nehring-Gugulska M. Farmakokinetyka leków w laktacji. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.  str. 111-114
 • Nehring-Gugulska M. Jak zakończyć karmienie? W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012.  str. 115-119
 • Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Standard porady laktacyjnej. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 129-152
 • Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Głęboki ból piersi. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 199-201
 • Nehring-Gugulska M. Zaburzenia przepływu pokarmu. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 203-211
 • Nehring-Gugulska M. Zapalenie piersi. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 213-221
 • Nehring-Gugulska M. Żukowska-Rubik M. Pozorny i rzeczywisty niedobór pokarmu. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 263-273
 • Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 263-275
 • Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M. Stosowanie leków a karmienie piersią. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 275-281
 • Nehring-Gugulska M. Stosowanie używek a laktacja. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 283-287
 • Żukowska-Rubik M, Nehring-Gugulska M. Problemy z karmieniem. W: Karmienie piersią w teorii i praktyce. Praca zbiorowa pod red. Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Pietkiewicz A. Kraków: Wydawnictwo Medycyna Praktyczna; 2012. Str. 347-350N

Rozprawa doktorska:

Materiały zjazdowe

 • Nehring-Gugulska M red. Światowy Tydzień promocji Karmienia piersią. Materiały konferencyjne: 25 lat promocji karmienia piersią i co dalej? KUKP 2.06.2006
 • Nehring-Gugulska M red. Światowy Tydzień promocji Karmienia piersią. Materiały konferencyjne: Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chronią zdrowie dzieci. KUKP 26.05.2007
  Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Kaźmierczak W: Przeciwwskazania matczyne do karmienia naturalnego. Ginekol Pol 2006, supl.1: Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań, str 49[186]
  Królak-Olejnik B, Nehring-Gugulska M, Kaźmierczak W.: Przeciwwskazania ze strony dziecka do karmienia piersią. Ginekol Pol 2006, supl.1: Kongres Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego, Poznań, str 52[197]
 • Nehring-Gugulska M, Oslislo A. Materiały edukacyjne z zajęć warsztatowych “Poradnictwo laktacyjne w praktyce pediatry i lekarza POZ” VII konferencja Szkoleniowa Krakowskiego Oddziału PTP. Pediatria 2008-praktyczne nowości w pigułce. Kraków 19-20.09.2008.
 • Nehring-Gugulska M, Oslislo A. Materiały edukacyjne z zajęć warsztatowych “Poradnictwo laktacyjne w praktyce pediatry i lekarza POZ” VIII Krajowa Konferencja Szkoleniowa pod patronatem Krakowskiego Oddziału PTP. Krakowska Jesień pediatryczna. Kraków 18-19.09.2009,
 • Nehring-Gugulska M, Oslislo A. Materiały edukacyjne z zajęć warsztatowych “Poradnictwo laktacyjne w praktyce pediatry i lekarza POZ” I Krajowa Konferencja Szkoleniowa pod patronatem Warszawskiego Oddziału PTP. Warszawska Jesień Pediatryczna. Warszawa 16-17.10.2009
 • Oslislo A. Nehring – Gugulska M. Metody dokarmiania dzieci karmionych piersią – trudny wybór? Seminarium z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią oraz II Zjazd CNOL i RMKL. Materiały dla uczestników. 6 czerwca 2009
 • Nehring – Gugulska M. Matka nie chce karmić – uszanować jej wybór? Seminarium z okazji Światowego Tygodnia Promocji Karmienia Piersią oraz Zjazd CNOL i RMKL. Materiały dla uczestników. 6 czerwca 2009
 • Nehring-Gugulska M. Czy doradca laktacyjny jest potrzebny w systemie opieki nad matką i dzieckiem. Materiały dla uczestników. IV ZJAZD CNoL 3.06.2011
 • Nehring-Gugulska M. Czy jesteśmy krajem bez barier dla karmienia piersią? Materiały dla uczestników. V ZJAZD CNoL 2.06.2012
 • Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią – ważny czynnik zdrowia rodziny. Żywienie podczas laktacji.  Konferencja pt. profilaktyka zdrowia prokreacyjnego. Wokół porodu XXI wieku. Warszawski Uniwersytet Medyczny. 14 października 2012
 • Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią – najbezpieczniejszy sposób żywienia dzieci – jak to osiągnąć? I Międzynarodowy Kongres   Bezpieczeństwo Dziecka i Matki na oddziale i po wypisie do domu” 2-4 grudnia 2012, Ryn, Polska
 • Nehring – Gugulska M. Karmienie piersią  zdrowy styl rodzicielstwa. Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe w 10 rocznicę śmierci prof. Wł. Fijałkowskiego pt. Ekologia rodziny w ujęciu prof. Wł. Fijałkowskiego. Katolicki Uniwersytet Lubelski JPII. Katedra Pedagogiki Rodziny. Lublin 21 marca 2013
 • Nehring – Gugulska M. Warto karmić piersią. I Wrocławskie forum neonatologiczne pt. Daj szansę wcześniakowi. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich. Wrocław, 14-15 czerwiec 2013
 • Nehring-Gugulska M. 10 lat kształcenia Konsultantów laktacyjnych w Polsce – gdzie jesteśmy?. Materiały dla uczestników. VI ZJAZD CNoL 7-8.06.2013
 • Nehring-Gugulska M. Teobromina, kofeina – farmakokinetyka. Panel ekspertów. Jak ogórek czy kostka czekolady mają dostać się do pokarmu matki i wywołać reakcję u dziecka? Materiały dla uczestników. VII ZJAZD CNoL 9.05.2014

PLAKATY I DONIESIENIA ZJAZDOWE

 • Nehring-Gugulska, Kucia M. Wietrak E. Stimulation of lactation in case of insufficient milk supply according to the protocol of management with additional use of barley malt. Poster abstract. 12th International Breastfeeding and Lactation Symposium, 7 and 8 April 2017, Florence, Italy.
 • Bębenek D, Nehring-Gugulska M, Żukowska-Rubik M, Milczarek M. Long-term breastfeeding observation in the context of early childhood dental caries prophylaxis. Poster for Medela’s 14th International Breastfeeding and Lactation Symposium, London, England. 4-5 April 2019