Szkolenia

Programy kształcenia (współautor):
W ramach pracy dla Komitetu Upowszechniania Karmienia Piersią
KURSY

 1. Kurs Jak wspierać karmienie piersią w placówkach służby zdrowia?  18 h
 2. Kurs dla Liderów Grup Wsparcia i Poradni Laktacyjnych dla lekarzy, położnych i pielęgniarek oraz osób bez wykształcenia medycznego 20 h
 3. Kurs dla kandydatów na Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych (położnych, pielęgniarek, lekarzy i in) 2003 – 150 h, 2005 – 45 h, 2006 – 60 h
 4. Kurs dla kandydatów na Międzynarodowych Konsultantów Laktacyjnych oraz Certyfikowanych Doradców Laktacyjnych pt. Problemy w laktacji 2007 (80 h)

KONFERENCJE

 1. 1998    Karmienie piersią najlepszą inwestycją,   Klub lekarza w Warszawie
 2. 1999    Karmienie piersią – lekcja na całe życie,  Klub Księgarza w Warszawie
 3. 2000    Karmienie piersią prawem kobiety, Teatr Kwadrat w Warszawie
 4. 2001    Karmienie piersią w erze informacji, Sala NOT w Warszawie
 5. 2002    Karmienie piersią to zdrowie dla mamy i dla dziecka, Teatr na Woli w Warszawie
 6. 2003    Karmienie piersią a globalizacja,  Instytut Matki i Dziecka w Warszawie
 7. 2004    Wyłączne karmienie piersią to Złoty Standard, w Warszawie
 8. 2005    Karmienie piersią to bieg po złoto – każdy wygrywa! KOARA EXPO w Warszawie
 9. 2006    25 lat promocji karmienia piersią i co dalej? Teatr Żydowski w Warszawie
 10. 2007    Matczyne ciepło i pokarm w pierwszych chwilach życia chronią zdrowie dzieci,  Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie

W ramach pracy dla Fundacji twórczych Kobiet/Centrum Nauki o Laktacji

KURSY

 1. . Problemy w Laktacji 2008 (80 h teoria + 25 h praktyka kliniczna)
 2. Karmienie piersią w praktyce lekarza 2012 (3 h)
 3. Prowadzenie grup wsparcia matek karmiących piersią i poradnictwa laktacyjnego na poziomie podstawowym 2008 (20 h)
 4. Karmienie piersią – standard w opiece okołoporodowej 2011 (12 h)
 5. Karmienie piersią i mlekiem kobiecym wcześniaków i dzieci chorych – standard opieki w szpitalach III poziomu referencyjnego 2014 (12 h)
 6. Kurs specjalistyczny Edukacja i wsparcie kobiety w okresie laktacji 2013 (26h teoria + 19h praktyka kliniczna)

ZJAZDY

 1. 2008 Wspieranie matek to „bieg po złoto” – każdy wygrywa!  KOARA EXPO w Warszawie
 2. 2009 Karmienie piersią lekarstwem na kryzys,  KOARA EXPO w Warszawie
 3. 2010 Karmienie piersią to filar zdrowego żywienia dzieci, Hotel Mazowiecki w Warszawie
 4. 2011 Dla zdrowia matek i dzieci postawiliśmy na karmienie piersią, KOARA EXPO w Warszawie
 5. 2012 Karmienie piersią bez barier,  Kino Wisła w Warszawie
 6. 2013 Karmienie piersią – szacunkiem dla natury,  Hotel BOSS w Warszawie
 7. 2014 Mleko matki to fenomen natury – dajmy je dzieciom!  KOARA EXPO w Warszawie